Sold Out! Combo 13 set Collector’s Cache II 2019
Combo 13 set Collector’s Cache II 2019
Combo này khi mua sẽ đc cả 13 set trong The International 2019 Collector's Cache II ( Dĩ nhiên là k có Rare, Very rare , Ultra rare nhé ạ ) HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ. (Vì 1 ngày chỉ gift đc 8 lần nên có thể giao 2-3 ngày mới xong 13 set nhé ạ.)
540.000 

Giá Card: 770.000 

Đọc tiếp