Sale! Discipline of the Dark Star
Discipline of the Dark Star
Discipline of the Dark Star
45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Faceless Destiny
Faceless Destiny
Faceless Destiny
35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Foxtail Libertine
Foxtail Libertine
Foxtail Libertine
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Heir of Menace
Heir of Menace
Heir of Menace Invoker Persona - Skin , item này chỉ xài đc cho account đã có Invoker Persona (Invoker Kid) nhé ạ.
1.700.000 

Giá Card: 2.430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Madness of the Amaranth Orb
Madness of the Amaranth Orb
Madness of the Amaranth Orb
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Polar Night
Polar Night
Polar Night
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Prolific Planter
Prolific Planter
Prolific Planter
25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Requiem for Red Wolf Clan
Requiem for Red Wolf Clan
Requiem for Red Wolf Clan
25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Scourge of the Skyrangers
Scourge of the Skyrangers
Scourge of the Skyrangers
120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Servant of the Sightless Shamans
Servant of the Sightless Shamans
Servant of the Sightless Shamans
70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Toll of the Netherblight
Toll of the Netherblight
Toll of the Netherblight
20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Unholy Harvest
Unholy Harvest
Unholy Harvest
40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng