Charm of the Sculptor’s Pillar
Charm of the Sculptor’s Pillar

Charm of the Sculptor’s Pillar Charm của treasure Sculptor’s Pillar, khi chơi 3 trận thắng mà bạn có predict với charm thì bạn sẽ nhận đc 1 treasure Sculptor’s Pillar.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng