Charm of the Forgotten Myth
Charm of the Forgotten Myth

Charm of the Forgotten Myth, charm của chest Treasure of the Forgotten Myth,khi bạn vào game và perdict 3 game và thắng đc liên tục 3 game đó bạn sẽ nhận đc 1 chest Treasure of the Forgotten Myth.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng