Charm of the Crafter’s Relic
Charm of the Crafter’s Relic

Charm of the Crafter’s Relic, Charm mới của Treasure of the Crafter’s Relic, với 3 game win khi predict bạn sẽ nhận đc treasure, bạn đc 1 lần fail mỗi charm khi fail ( thua ) 2 trận mà bạn … Continued

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng