Charm of the Crafter’s Relic
Charm of the Crafter’s Relic

Charm of the Crafter’s Relic, Charm mới của Treasure of the Crafter’s Relic, với 3 game win khi predict bạn sẽ nhận đc treasure, bạn đc 1 lần fail mỗi charm khi fail ( thua ) 2 trận mà bạn … Continued

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Charm of the Forgotten Myth
Charm of the Forgotten Myth

Charm of the Forgotten Myth, charm của chest Treasure of the Forgotten Myth,khi bạn vào game và perdict 3 game và thắng đc liên tục 3 game đó bạn sẽ nhận đc 1 chest Treasure of the Forgotten Myth.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Charm of the Ram’s Renewal
Charm of the Ram’s Renewal

Charm of the Ram’s Renewal

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Charm of the Sculptor’s Pillar
Charm of the Sculptor’s Pillar

Charm of the Sculptor’s Pillar Charm của treasure Sculptor’s Pillar, khi chơi 3 trận thắng mà bạn có predict với charm thì bạn sẽ nhận đc 1 treasure Sculptor’s Pillar.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Charm of the Spring Blossom
Charm of the Spring Blossom

Charm of the Spring Blossom

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Charm of the Summit’s Roost
Charm of the Summit’s Roost

Charm of the Summit’s Roost charm của chest Treasure of the Summit’s Roost đã ra,chỉ cần chơi 3 trận win có perdict là bạn sẽ đc 1 chest 😀

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Charm of the Tireless Crafter
Charm of the Tireless Crafter

Charm of the Tireless Crafter , Charm của Treasure of the Tireless Crafter. đánh 3 trận win có predict bằng Charm of the Tireless Crafter bạn sẽ nhận đc treasure,predict sai 2 lần bạn sẽ mất charm.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng