Black Reaver
Black Reaver

Black Reaver Centaur item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Chaos Chosen
Chaos Chosen

Chaos Chosen Centaur warrunner new item Dota 2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Golden Infernal Cavalcade
Golden Infernal Cavalcade
Golden Infernal Cavalcade Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Golden Infernal Chieftain
Golden Infernal Chieftain

Golden Infernal Chieftain Centaur new golden item Dota 2.

1.200.000 

Giá Card: 1.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Infernal Cavalcade
Infernal Cavalcade
Infernal Cavalcade Hàng gift once chưa trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
50.000 

Giá Card: 70.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Infernal Chieftain
Infernal Chieftain

Infernal Chieftain centaur item Dota 2.

135.000 

Giá Card: 195.000 

Thêm vào giỏ hàng
Infernal Menace
Infernal Menace
Infernal Menace Centaur new immortal item Immortal Treasure I 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Lord of the Vicious Plains
Lord of the Vicious Plains

Lord of the Vicious Plains set Centaur Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt: Battle Dressage
Taunt: Battle Dressage

Taunt: Battle Dressage Dota 2 centaur taunt fall season 2016 Boston Major.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Warlord of Hell
Warlord of Hell

Warlord of Hell Centaur set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng