Black Reaver
Black Reaver

Black Reaver Centaur item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Chaos Chosen
Chaos Chosen

Chaos Chosen Centaur warrunner new item Dota 2.

75.000 

Giá Card: 105.000 

Thêm vào giỏ hàng
Golden Infernal Chieftain
Golden Infernal Chieftain

Golden Infernal Chieftain Centaur new golden item Dota 2.

1.200.000 

Giá Card: 1.715.000 

Thêm vào giỏ hàng
Infernal Chieftain
Infernal Chieftain

Infernal Chieftain centaur item Dota 2.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Infernal Menace
Infernal Menace
Infernal Menace Centaur new immortal item Immortal Treasure I 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Lord of the Vicious Plains
Lord of the Vicious Plains

Lord of the Vicious Plains set Centaur Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Taunt: Battle Dressage
Taunt: Battle Dressage

Taunt: Battle Dressage Dota 2 centaur taunt fall season 2016 Boston Major.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Warlord of Hell
Warlord of Hell

Warlord of Hell Centaur set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ hàng