Burning Jack Bomber
Burning Jack Bomber

Burning Jack Bomber set Batrider trong Tribute of the Sharpened Feather Fall season 2015 Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng