Sold Out! Battle Level Bundle 2017
Battle Level Bundle 2017

Battle Level Bundle 2017 Gồm 80 level Battle Pass và 4 treasure 1 và 2 (mỗi thứ 4 cái) Contains 80 Battle Pass Levels, as well as four of each of the Immortal Treasures I and II.

480.000 

Giá Card: 685.000 

Đọc tiếp
Fall Season Compendium 2015
Fall Season Compendium 2015

Fall Season Compendium 2015 Compendium chính thức của giải Major đầu tiên, Fall season 2015. Một số hình ảnh của Compendium sau khi Active : các mốc phần thưởng của Compendium lần này, max sẽ là 500. Hệ thống đổi … Continued

120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ hàng
Level 25 Fall Season Compendium 2015
Level 25 Fall Season Compendium 2015

Fall Season Compendium 2015 Compendium chính thức của giải Major đầu tiên. Khi mua Level 25 Fall Season Compendium 2015 sẽ có sẵn level 25 của compendium. Một số hình ảnh của Compendium sau khi Active : các mốc phần … Continued

250.000 

Giá Card: 355.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! The International 2017 – 11 Battle Pass Levels
The International 2017 – 11 Battle Pass Levels

The International 2017 – 11 Battle Pass Levels , Dùng để nâng cấp 11 level battle pass ti7.

115.000 

Giá Card: 165.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2017 – 24 Battle Pass Levels
The International 2017 – 24 Battle Pass Levels

The International 2017 – 24 Battle Pass Levels , Dùng để nâng cấp 24 level battle pass ti7.

240.000 

Giá Card: 345.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2017 – 5 Battle Pass Levels
The International 2017 – 5 Battle Pass Levels

The International 2017 – 5 Battle Pass Levels , Dùng để nâng cấp 5 level battle pass ti7.

60.000 

Giá Card: 85.000 

Đọc tiếp
Sold Out! The International 2017 Battle Pass – Level 75
The International 2017 Battle Pass – Level 75

The International 2017 Battle Pass – Level 75 , Book chính thức của TI 7 khi mua mở ra đc rất nhiều item và kèm theo nhiều hoạt động. Get a head start on your Battle Pass. For a discounted … Continued

850.000 

Giá Card: 1.215.000 

Đọc tiếp