Battle Banner of the Masked
Battle Banner of the Masked

Battle Banner of the Masked Juggernaut item Dota 2.

135.000 

Giá Card: 195.000 

Thêm vào giỏ hàng