Sale! Apex Explorer
Apex Explorer

Apex Explorer Batrider new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure Rare item.

100.000  40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ
Burning Jack Bomber
Burning Jack Bomber

Burning Jack Bomber set Batrider trong Tribute of the Sharpened Feather Fall season 2015 Dota 2.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Empiric Incendiary
Empiric Incendiary

Empiric Incendiary Batrider new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Ghastly Nocturne
Ghastly Nocturne
Ghastly Nocturne Batrider new immortal item Immortal Treasure III 2018 Dota 2. ti8 dota2. Hàng chưa cho trade nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT đc nhé, các bạn lưu ý ạ.
10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Primal Firewing
Primal Firewing

Primal Firewing set Batrider nằm trong Treasure of the Tireless Crafter đã có hàng với giá rẻ.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ
Prized Acquisitions
Prized Acquisitions
Prized Acquisitions Batrider new set item The International 2019 Collector's Cache II. ti9 dota2. Hàng KHÔNG TRADE ĐC nên yêu cầu ADD FRIEND TRÊN 30 NGÀY mới GIFT (Gift once) đc nhé ạ, các bạn lưu ý ạ.
35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ