Jade Baby Roshan
Jade Baby Roshan
Jade Baby Roshan Dota 2 ti8 courier. Giá những item này k ổn định, bạn vui lòng inbox trực tiếp cho shop vào Steam hoặc Fanpage để lấy giá tốt nhất ạ.
40.000.000 

Giá Card: 57.145.000 

Thêm vào giỏ hàng