Armor of the Shattered Vanguard
Armor of the Shattered Vanguard

Armor of the Shattered Vanguard Axe new set item Very Rare Dota 2.

285.000 

Giá Card: 405.000 

Thêm vào giỏ
Battleaxe of the Basilisk
Battleaxe of the Basilisk

Battleaxe of the Basilisk Axe item Dota 2.

200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ
Black Orc Warboss
Black Orc Warboss

Black Orc Warboss Axe new item Dota 2.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ
Harbinger of War
Harbinger of War

Harbinger of War Axe set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Shackles of the Enduring Conscript
Shackles of the Enduring Conscript

Shackles of the Enduring Conscript Axe  new set item The International 2018 Collector’s Cache II. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ
Snowpack Savage
Snowpack Savage

Snowpack Savage Axe new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Wrathful Annihilator
Wrathful Annihilator

Wrathful Annihilator Axe new set item Dota 2.

140.000 

Giá Card: 200.000 

Thêm vào giỏ