Armor of the Shattered Vanguard
Armor of the Shattered Vanguard

Armor of the Shattered Vanguard Axe new set item Very Rare Dota 2.

285.000 

Giá Card: 405.000 

Thêm vào giỏ hàng
Battleaxe of the Basilisk
Battleaxe of the Basilisk

Battleaxe of the Basilisk Axe item Dota 2.

200.000 

Giá Card: 285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Black Orc Warboss
Black Orc Warboss

Black Orc Warboss Axe new item Dota 2.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Crucible of Rile
Crucible of Rile
Crucible of Rile Axe new immortal item Immortal Treasure III 2019 Dota 2. ti9 dota2.
5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Golden Crucible of Rile
Golden Crucible of Rile
Golden Crucible of Rile Axe very rare new immortal item Immortal Treasure III 2019 Dota 2. ti9 dota2.
15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Rampant Outrage
Rampant Outrage

Rampant Outrage

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Shackles of the Enduring Conscript
Shackles of the Enduring Conscript

Shackles of the Enduring Conscript Axe  new set item The International 2018 Collector’s Cache II. HÀNG add friend > 30 ngày mới gift đc nha anh em. vui lòng đọc kĩ ạ.

60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Snowpack Savage
Snowpack Savage

Snowpack Savage Axe new set item Dota 2,Frostivus 2017 Treasure.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Taunt Come and Get It!
Taunt Come and Get It!

Taunt Come and Get It! taunt axe dota2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Wrathful Annihilator
Wrathful Annihilator

Wrathful Annihilator Axe new set item Dota 2.

140.000 

Giá Card: 200.000 

Thêm vào giỏ hàng