Ancestral Heritage
Ancestral Heritage
Ancestral Heritage - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Astral Herald
Astral Herald
Astral Herald cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! August 2023 Collector’s Cache – Combo 13 set + Marci
August 2023 Collector’s Cache – Combo 13 set + Marci
August 2023 Collector's Cache - Combo 13 set thường + Marci Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
710.000 

Giá Card: 1.015.000 

Đọc tiếp
Sold Out! August 2023 Collector’s Cache – Combo 13 set thường
August 2023 Collector’s Cache – Combo 13 set thường
August 2023 Collector's Cache - Combo 13 set thường Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
610.000 

Giá Card: 870.000 

Đọc tiếp
Beast of Thunder
Beast of Thunder
Beast of Thunder - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Brightfist
Brightfist
Brightfist - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Crescent Huntress
Crescent Huntress
Crescent Huntress - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ hàng
Darkwood Eulogy
Darkwood Eulogy
Darkwood Eulogy - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Dezun Viper
Dezun Viper
Dezun Viper - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
60.000 

Giá Card: 85.000 

Thêm vào giỏ hàng
Primeval Abomination
Primeval Abomination
Primeval Abomination cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ.
90.000 

Giá Card: 130.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sea Spirit
Sea Spirit
Sea Spirit - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Snailfire
Snailfire
Snailfire - cache 2023. Hàng gift once không trade được nên phải add friend steam 30 ngày gift nhé ạ. có thể sẽ phải đợi gift trong 2-3 ngày vì 1 ngày giới hạn chỉ được 8 lượt gift ạ.
350.000 

Giá Card: 500.000 

Thêm vào giỏ hàng