Artificer’s Hammer
Artificer’s Hammer

Artificer’s Hammer dùng để gỡ gem ra khỏi item trong Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng