Scales of the Shadow Walker
Scales of the Shadow Walker
Scales of the Shadow Walker Phantom Lancer new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Secrets of the Frost Singularity
Secrets of the Frost Singularity
Secrets of the Frost Singularity Ancient Apparition new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Silverwurm Sacrifice
Silverwurm Sacrifice
Silverwurm Sacrifice Dragon Knight new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
500.000 

Giá Card: 715.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Stranger in the Wandering Isles
Stranger in the Wandering Isles
Stranger in the Wandering Isles Drow Ranger new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
200.000 

Giá Card: 285.000 

Đọc tiếp
Sold Out! Test of the Basilisk Lord
Test of the Basilisk Lord
Test of the Basilisk Lord Razor new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
The Chained Scribe
The Chained Scribe
The Chained Scribe Grimstroke new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
110.000 

Giá Card: 155.000 

Thêm vào giỏ hàng
Widow of the Undermount Gloom
Widow of the Undermount Gloom
Widow of the Undermount Gloom Broodmother new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ hàng
Wrath Of The Celestial Sentinel
Wrath Of The Celestial Sentinel
Wrath Of The Celestial Sentinel Chaos Knight Very rare new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
1.500.000 

Giá Card: 2.145.000 

Thêm vào giỏ hàng