Sold Out! 15 set Aghanim’s 2021 Collector’s Cache + Orge Magi
15 set Aghanim’s 2021 Collector’s Cache + Orge Magi
Combo 15 set Aghanim's 2021 Collector's Cache + set Rare Orge Magi Hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
720.000 

Giá Card: 1.030.000 

Đọc tiếp
Apex Automated
Apex Automated
Apex Automated Clockwerk new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bane Of The Deathstalkers
Bane Of The Deathstalkers
Bane Of The Deathstalkers Phantom Assassin Ultra Rare new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
1.250.000 

Giá Card: 1.785.000 

Thêm vào giỏ hàng
Blightfall
Blightfall
Blightfall Abaddon new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Combo 15 set Aghanim’s 2021 Collector’s Cache
Combo 15 set Aghanim’s 2021 Collector’s Cache
Combo 15 set Aghanim's 2021 Collector's Cache Hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
590.000 

Giá Card: 845.000 

Đọc tiếp
Cosmic Concoctioneers
Cosmic Concoctioneers
Cosmic Concoctioneers Alchemist new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
80.000 

Giá Card: 115.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Days of the Demon
Days of the Demon
Days of the Demon Axe new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Đọc tiếp
Forgotten Fate
Forgotten Fate
Forgotten Fate Mars new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
March of the Crackerjack Mage
March of the Crackerjack Mage
March of the Crackerjack Mage Rubick new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Perception of the First Light
Perception of the First Light
Perception of the First Light Dawnbreaker new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Perils of the Red Banks
Perils of the Red Banks
Perils of the Red Banks Chen new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Pyrexae Polymorph Perfected
Pyrexae Polymorph Perfected
Pyrexae Polymorph Perfected Ogre Magi Rare new set item Dota 2. Set này là hàng gift once KHÔNG thể trade được nên bắt buộc phải có add friend steam trên 30 ngày mới gift nhé ạ.
290.000 

Giá Card: 415.000 

Thêm vào giỏ hàng