The International 5

Sale! Almond the Frondillo
Almond the Frondillo

Almond the Frondillo Pet Dota 2. Chỉ những hero sau đây sử dụng được item này. Axe Bristleback Centaur Warrunner Earthshaker Juggernaut Legion Commander Riki Slark Sven

65.000 

Giá Card: 95.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Almond the Frondillo Golden
Almond the Frondillo Golden

Almond the Frondillo Golden Pet Dota 2. Chỉ những hero sau đây sử dụng được item này. Axe Bristleback Centaur Warrunner Earthshaker Juggernaut Legion Commander Riki Slark Sven

5.100.000 

Giá Card: 7.285.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Almond the Frondillo Red
Almond the Frondillo Red

Almond the Frondillo Red Pet Dota 2. Chỉ những hero sau đây sử dụng được item này. Axe Bristleback Centaur Warrunner Earthshaker Juggernaut Legion Commander Riki Slark Sven

70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Arms of Desolation
Arms of Desolation

Arms of Desolation immortal mới của Shadow Fiend trong Treasure II TI5. ĐÃ CÓ HÀNG LẤY ĐƯỢC TRONG NGÀY.

135.000 

Giá Card: 195.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Atomic Ray Thrusters
Atomic Ray Thrusters

Atomic Ray Thrusters Immortal Gyrocopter mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Black Nihility
Black Nihility

Black Nihility Immortal Set mới của Night Stalker từ Immortal Treasure I của Compendium TI5 2015.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Block of The International 2015
Block of The International 2015

Block of The International 2015 Effigy TI5 Dota 2.

85.000 

Giá Card: 120.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bonkers the Mad
Bonkers the Mad

Bonkers the Mad Immortal Witch Doctor mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

45.000 

Giá Card: 65.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Colossal Crystal Chorus
Colossal Crystal Chorus

Colossal Crystal Chorus Immortal Meepo mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Draining Wight
Draining Wight

Draining Wight Immortal Item mới từ Immortal Treasure I của Compendium TI5 2015. Hiện chỉ có hàng gift. 31/8 mới có hàng trade đc, vui lòng add steam hoặc liên hệ mình để xem còn hàng gift không 😀

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Floodmask
Floodmask

Floodmask Tidehunter immortal Dota 2.

95.000 

Giá Card: 135.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Focal Resonance
Focal Resonance

Focal Resonance Immortal Templar Assassin mới trong Immortal Chest III của Compendium 2015.

120.000 

Giá Card: 170.000 

Thêm vào giỏ hàng