Bite of the Surging Wind
Bite of the Surging Wind

Bite of the Surging Wind Spirit Breaker new set item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Black Ice Scourge
Black Ice Scourge

Black Ice Scourge Luna new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Chill of the Keeper’s Gaze
Chill of the Keeper’s Gaze

Chill of the Keeper’s Gaze Visage new set item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Clan of the Arctic Owlbear
Clan of the Arctic Owlbear

Clan of the Arctic Owlbear Lone Druid new set item Dota 2.

20.000 

Giá Card: 30.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Dota Plus – 12 Month Subscription
Dota Plus – 12 Month Subscription

Dota Plus – 12 Month Subscription , Hàng chỉ gift once cho bạn nào đã Add Steam shop > 30 ngày nhé ạ, các bạn có thể mua ngay khi nạp steam wallet tại đây : https://xgemstore.com/ban-steam-wallet/ DOTA PLUS KỈ NGUYÊN MỚI … Continued

999.000  890.000 

Giá Card: 1.270.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Dota Plus – One Month Subscription
Dota Plus – One Month Subscription

Dota Plus – One Month Subscription , Hàng chỉ gift cho bạn nào đã Add Steam shop > 30 ngày nhé ạ, các bạn có thể mua ngay khi nạp steam wallet tại đây : https://xgemstore.com/ban-steam-wallet/ DOTA PLUS KỈ NGUYÊN MỚI … Continued

95.000  85.000 

Giá Card: 120.000 

Thêm vào giỏ
Sale! Dota Plus – 6 Month Subscription
Dota Plus – 6 Month Subscription

Dota Plus – 6 Month Subscription , Hàng chỉ gift once cho bạn nào đã Add Steam shop > 30 ngày nhé ạ, các bạn có thể mua ngay khi nạp steam wallet tại đây : https://xgemstore.com/ban-steam-wallet/ DOTA PLUS KỈ NGUYÊN MỚI … Continued

535.000  480.000 

Giá Card: 685.000 

Thêm vào giỏ
Eye of the Maze Keeper
Eye of the Maze Keeper

Eye of the Maze Keeper Razor new set item Dota 2.

85.000 

Giá Card: 120.000 

Thêm vào giỏ
First Night of the Summer Child
First Night of the Summer Child

First Night of the Summer Child Enchantress new set item Dota 2.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ
Forgotten Epoch
Forgotten Epoch

Forgotten Epoch Earthshaker new set item Dota 2.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ
Frostreach Brigands
Frostreach Brigands

Frostreach Brigands Alchemist new set item Dota 2.

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ
Guardian of the Sapphire Flame
Guardian of the Sapphire Flame

Guardian of the Sapphire Flame Sven new set item Dota 2.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ