Sale! Blood Shard
Blood Shard

Blood Shard

25.000 

Giá Card: 35.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bloodlust Fork
Bloodlust Fork

Bloodlust Fork

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Bow of the Howling Wind
Bow of the Howling Wind

Bow of the Howling Wind

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Broken Shackles
Broken Shackles

Broken Shackles

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Buttercup
Buttercup

Buttercup

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sold Out! Buttercup’s Barding
Buttercup’s Barding

Buttercup’s Barding

10.000 

Giá Card: 15.000 

Đọc tiếp
Call of the Dendrochron
Call of the Dendrochron

Call of the Dendrochron

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Chaos Knight’s Armlet of Mordiggian
Chaos Knight’s Armlet of Mordiggian

Chaos Knight’s Armlet of Mordiggian

10.000 

Giá Card: 15.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Conch Cudgel
Conch Cudgel

Conch Cudgel

150.000 

Giá Card: 215.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Corpsemaker
Corpsemaker

Corpsemaker

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Corruptor
Corruptor

Corruptor

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Crest of the Wyrm Lords
Crest of the Wyrm Lords

Crest of the Wyrm Lords

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng