Shard of the Lost Star
Shard of the Lost Star

Shard of the Lost Star set Morphling mới trong chest Soaring Cache.

40.000 

Giá Card: 55.000 

Thêm vào giỏ hàng
Spirethorn Regalia
Spirethorn Regalia

Spirethorn Regalia set Leshrac mới nhất nằm trong Fall compendium 2015.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Swooping Elder
Swooping Elder

Swooping Elder set Gyrocopter mới nhất nằm trong Fall compendium 2015.

35.000 

Giá Card: 50.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Toll of the Fearful Aria
Toll of the Fearful Aria

Toll of the Fearful Aria Set Phantom Assassin mới nhất của EE’sama nằm trong Fall compendium 2015.

100.000 

Giá Card: 145.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Toll of the Fearful Aria (Full unlock)
Toll of the Fearful Aria (Full unlock)

Toll of the Fearful Aria Set Phantom Assassin mới nhất của EE’sama nằm trong Fall compendium 2015. SET ĐÃ FULL UNLOCK STYLE.

170.000 

Giá Card: 245.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Tools of the Hellsworn
Tools of the Hellsworn

Tools of the Hellsworn Bộ set và golem mới của warlock trong chest Soaring Cache. Fall season 2015.

70.000 

Giá Card: 100.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Tribute Upgrade Infuser
Tribute Upgrade Infuser

Tribute Upgrade Infuser Tool dùng để unlock hiệu ứng các set trong fall season 2015 Dota 2.

300.000 

Giá Card: 430.000 

Thêm vào giỏ hàng
Twilight’s Rest
Twilight’s Rest

Twilight’s Rest set Witch Docter mới nhất nằm trong Fall compendium 2015.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Virtuous Roar
Virtuous Roar

Virtuous Roar set Storm Spirit mới trong chest Soaring Cache.

15.000 

Giá Card: 20.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Volatile Majesty
Volatile Majesty

Volatile Majesty Set invoker mới trong chest Soaring Cache.

30.000 

Giá Card: 45.000 

Thêm vào giỏ hàng
Warbler and Snikt
Warbler and Snikt

Warbler and Snikt Courier trong Fall season 2015 Dota 2.

5.000 

Giá Card: 5.000 

Thêm vào giỏ hàng
Sale! Whisky the Stout Artifact
Whisky the Stout Artifact

Whisky the Stout Artifact immortal tuskar trong Fall season 2015 Dota 2.

470.000 

Giá Card: 670.000 

Thêm vào giỏ hàng