Tượng courier Dota2
Tượng courier Dota2

Tượng courier Dota2 được đan thủ công bằng len kích thước 15x17cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

130.000 

Giá Card: 185.000 

Thêm vào giỏ hàng
Tượng Courier LGD
Tượng Courier LGD

Tượng Courier LGD được đan thủ công bằng len kích thước 24x20cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

290.000 

Giá Card: 415.000 

Thêm vào giỏ hàng
Tượng Courier Shagbark
Tượng Courier Shagbark

Tượng Courier Shagbark được đan thủ công bằng len kích thước 24x20cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

290.000 

Giá Card: 415.000 

Thêm vào giỏ hàng
Tượng Hero Earthshaker
Tượng Hero Earthshaker

Tượng Hero Earthshaker được đan thủ công bằng len kích thước 17x19cm. Đối với mặt hàng này thì bạn có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng value với rate 14k/1$ vpgame. Sau khi order bên mình … Continued

190.000 

Giá Card: 270.000 

Thêm vào giỏ hàng